اجاره سامانه بوجاری اردبیل به شرکت رفاه گستر

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

بمنظور استفاده بهینه از امکانات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، طرح واگذاری سامانه  بوجاری استان اردبیل در چارچوب انعقاد قرارداد اجاره با شرکت رفاه گستر اردبیل انجام و مراحل اجرائی آن عملیاتی کردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید