شروع جوانه زنی بذور کلزا در شمال استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر گفت : در راستای تأمین نیاز کودی کلزاکاران استان و اهمیت تولید کلزا به عنوان یکی از محصولات کلیدی استان فارس ،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اقدام به توزیع بموقع کود مورد نیاز این محصول در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت نموده است . وی افزود : کلزاکاران استان فارس کما فی السابق جهت تأمین نیاز کودی کشت خود به کارگزاران فروش کود شیمیایی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراجعه نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید