استان ایلام رتبه دوم کیفیت گندم تولیدی در سال زراعی جاری را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

استان ایلام رتبه دوم کیفیت گندم تولیدی در سال زراعی جاری را کسب کرد.

آیت جمالی با اشاره به اینکه پس از فصل برداشت ۳۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان ایلام ، اظهار داشت: استان ایلام رتبه دوم را در تحقق برنامه ابلاغی وزارت جهاد در خرید گندم تضمینی به دست آورد.

وی افزود: از این مقدار خرید تضمینی انجام شده نزدیک به ۲۶۴ تن گندم خوراکی و دروم و ۳۴ هزار تن نیز گندم بذری است.

بارش های سیل آسای فروردین ماه و نیز عدم بارندگی موثر و مطلوب از نیمه دوم این ماه در کاهش برداشت و خرید محصول گندم تاثیر گذار بود.

وی در مورد کیفیت و مرغوبیت گندم نیز اظهار داشت: استان ایلام رتبه دوم کیفیت گندم تولیدی در سال زراعی جاری را کسب کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید