پیش بینی کشت 230هزار هکتار گندم آبی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی به نقل از معاونت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت : پیش بینی می گردد در سال زراعی پیش رو  230هراز هکتار از اراضی کشاورزی استان فارس به کشت گندم آبی اختصاص داده شود .وی افزود با توجه به سطح قابل توجه کشت این محصول در حال حاضر تمهیدات لازم جهت تأمین کود های شیمیایی مورد نیاز برای  کشت انبوه این محصول استراتژیک  در استان فارس اتخاذ گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید