تصویب وام تسهیلات نهاده های کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

با پیگیری های مستمر معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات و تماس های مکرر تلفنی و حضوری از ارگانهای ذی ربط ( وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونت حقوقی وزارت جهاد کشاورزی ) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موفق به دریافت وام تسهیلات نهاده های کشاورزی گردید. این خبر از طریق رسانه ملی پیام رسانی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید