تولید نشاء کشت بافتی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تولید نشاء کشت بافتی در استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو به نقل از مدیر باغبانی استان البرز گفت: تعداد 2 میلیون اصله نهال کشت بافتی در سطحی معادل 0/6 هکتار در استان البرز تولید شده است که شرکت خدمات حمایتی استان البرز با تأمین به موقع کودهای مورد نیاز نقش مهمی در این تولید داشته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید