همایش معرفی محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی

همایش آموزرشی ترویجی معرفی محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی با حضور حدود 10 شرکت تولید کننده کودهای غیرتکلیفی دارای تفاهام نامه با شرکت و کارگزاران توزیع استان در مورخ 26 شهریور ماه 1398 در شهر ارومیه برگزار گردید. در این همایش جمعی از مسئولین، کارگزارن و کشاورزان پیشرو از غرفه ها بازدید کردند.                

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید