برداشت پسته در رونیز استهبان استان فارس آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر ناظمی به نقل از رئیس جهاد کشاورزی رونیز از شروع برداشت پسته از 360 هکتار از باغات این منطقه خبر داد.
وی گفت  56 هکتار از این سطح مثمر است که پیش بینی می شود امسال بیش از 70 تن پسته در رونیز برداشت شود.
وی پیش بینی کرد در سال های آینده با مثمر شدن باغات پسته رونیز برداشت این محصول به بیش از 700 تن در سال برسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید