تنکابن رکوردار تولید کیوی در استان مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان تنکابن از رکود داری این شهرستان در تولید محصول باغی کیوی در سطح شهرستان های استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

غرب مازندران به عنوان قطب تولید محصول کیوی در سطح کشور محسوب شود که در این بین شهرستان تنکابن دارای بیشترین تولید می باشد که کودهای پرمصرف مورد نیاز آن توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران تحت پوشش در شهرستان تنکابن تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید