بازدید مدیریت از انبارهای سازمانی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید کودهای فله رسیده به انبارها خبر داد : علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در معیت مسئول حراست استان از کودهای فله سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم ارسالی از مبادی در انبارهای استان بازدید گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید