بازدید از انبار کارگزاران

بازدیددوره ای از کارگزاری های شهرستان گرگان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی با اعلام این خبر  گفت: کارشناسان فنی و بازرگانی این شرکت از8 کارگزاری کود در شهرستان گرگان  بازدید نمودند:در این بازدیدها مسائل مربوط به انبار و ذخیره انباری ، نحوه انبارداری ، نحوه نمونه برداری از کودهای ارسالی ، صفافی و پارت چینی کودها ، نظافت انبار ، چگونگی توزیع ، تابلوی کارگزاری و قیمت کودها و محل نصب آنها بازبینی شد و توصیه ها و تذکرات لازم به کارگزار داده می شود و در کل نحوه عملکرد کارگزار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد وی  خاطر نشان  کرد:بازدید دوره ای از کارگزاری ها ، به عملکرد بهتر ، رفع اشکالات و نواقص احتمالی آنان کمک کرده و در نهایت رضایت کشاورز را به دنبال خواهد داشت .شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با رصد و پایش دقیق از زمان بارگیری کودهای شیمیائی از مبادی تا انبار کارگزار و تا زمانی که به دست کشاورزان عزیز برسد از ورود کودهای بی کیفیت و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور جلوگیری کرده  تاکشاورزان نیز با آسودگی خاطر ، نهاده ها را  با برند معتبر  این شرکت مورد استفاده قرار  دهند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید