گفتگوی اختصاصی مدیر مازندران با روزنامه سراسری پیشرو

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در گفتگویی اختصاصی با روزنامه سراسری پیشرو چگونگی روند تامین و توزیع کودهای کشاورزی برای بخش کشاورزی استان مازندران به عنوان نگین کشاورزی ایران زمین تشریح کرد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید