رکورد تولید برنج در مازندران شکسته شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از شکسته شدن رکورد 20 ساله برنج در این استان در سال زراعی جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با تامین و توزیع به موقع ، سهل و آسان و اقتصادی کودهای پرمصرف موردنیاز برنجکاران این استان توانست نقش خود را در این رابطه به احسن وجه ایفاد نماید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید