پرورش راتون در گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتوسعه پرورش راتون در گیلان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه سطح پرورش راتون در استان گیلان ۹۰ هزار هکتار می باشد. اولین برداشت راتون از شالیزارهای استان گیلان(شهرستان فومن)در سطحی معادل ۳ هزار متر مربع آغاز شد.

بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان پرورش راتون نسبت به سال گذشته در سطح و میزان تولید ۲۰ درصد  افزایش داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید