بازدید مستمر از کارگزاران

بازدید از انبار کارگزاران شهرستان سراب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران،، روز یکشنبه مورخ 98/7/7 , اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست و زراعت شهرستان هریس از انبار کارگزاران این شهرستان بازدید و توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. نظارت بر وضعیت انبار کارگزاران( موجودی انبار – نحوه چیدمان و نمونه برداری از کودهای وارده به انبار)
  2. توزیع کود بر اساس لیست بهره برداران و تکمیل لیستهای تنظیم بازار
  3. عدم توزیع سایر نهاده های خارج از سبد کودی شرکت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید