بازدید مدیر امور اداری از مجتمع چمستان استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید مدیر امور اداری ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مجتمع انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بخش چمستان شهرستان نور استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این بازدید موارد مربوط به طرح توسعه مجتمع چمستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید