تولید نشاء مکانیزه سبزی و صیفی درشهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تولید نشاء مکانیزه سبزی و صیفی درشهرستان نظرآباد خبر داد. علی اکبر ندرلو به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد گفت: در این شهرستان حدود 163 هزار عدد نشاء مکانیزه سبزی و صیفی تولید شده است که شرکت خدمات حمایتی استان البرز با تأمین به موقع کودهای مورد نیاز نقش مهمی در این تولید داشته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید