نظارت همه جانبه بر کارگزاران توزیع کود در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نظارت و رصد همه جانبه  کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر 270 کارگزار فعال توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران فعالیت دارند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید