کشاورز نمونه میاندوآبی کاندید نمونه کشوری تولید محصول گوجه فرنگی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز چهارشنبه مورخ دهم مهر ماه 1398 با حضور نمایندگانی از استان اردبیل (جناب آقای مهندس اصغری) و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی (ترویج، زراعت، مرکز تحقیقات) و نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب، مسئول مرکز زرینه جنوبی و کارشناس پهنه، کیل گیری ز مزرعه گوجه فرنگی طبق دستورالعمل های ارسالی برآورد گردید. کشاورز نمونه میاندوآبی آقای سعید قنبری با مزرعه 13 هکتاری خود کاندید نمونه کشوری محصول گوجه فرنگی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید