تأمین سم علف کش محصول کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

بنا به تمهیدات و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی جهاد کشاورزی مقدار 200 لیتر سم علف کش بوتیزان استار به منظور مصرف در قبل از کشت محصول کلزا برای مزارع استان تهران در نظر گرفته شده است. این علف کش بنا به صلاحدید مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی بین کشاورزان کلزاکار استان توزیع خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید