تأکید برتأمین کودهای مورد نیاز کشاورزان در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

یازدهمین جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سال 98 با محوریت کشت کلزا، توسعه گلخانه ها و توسعه پرورش دامهای سبک روز سه شنبه 16 مهرماه در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد. دکتر ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با ابراز ناخشنودی از تحقق نیافتن برنامه کشت کلزا در شهرستانها ضمن تقدیر از عملکرد شهرستانهای سردسیر ( دماوند- فیروزکوه) گفت: در دو هفته باقیمانده، شهرستانها تلاش کنند که عقب ماندگیها جبران شود. وی در خصوص تأمین کود مورد نیاز اظهار داشت: انصافاً اقدامات ارزنده ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران صورت گرفته. بدون هیچ بهانه ای نسبت به معرفی کشاورزان بزرگ بصورت مستقیم به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام نمایند و کمک کنند کودهای فله نیز در شهرستانها جذب شود. در ادامه جلسه علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با ارائه گزارشی اظهار کرد: در حال حاضر قریب به 2هزار تن کود در کارگزاریهای استان موجود بوده که شهرستانها باید زود جذب کنند و معادل همین مقدار در انبار مرکزی شرکت بصورت فله موجو می باشد که شهرستانها در جذب این کودهای فله همکاری بیشتری از خودشان نشان دهند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید