تامین کود کشاورزی برای محصولات علوفه ای مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای محصولات علوفه ای در استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: تامین کود کشاورزی برای محصولات علوفه ای در استان مازندران با هدف حمایت از توسعه کشت دوم در مازندران و هم چنین حمایت از تولیدات دامی در استان مازندران صورت می گیرد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید