مبارزه بیولوژیک با آفات در 2هزار هکتار در بابلسر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از مبارزه بیولوژیک با آفات ساقه خوار برنج در 2 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر نهاده های موردنیاز جهت توسعه کشت برنج بخصوص کودهای پرمصرف موردنیاز توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح شهرستان های استان مازندران تامین و توزیع می شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید