برگزاری مناقصه ستاد در نیمه دوم سال 98

برگزاری مناقصه خرید کیسه کودی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

 دریافت  اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد دو میلیون و پانصد هزار تخته کیسه کودی دولایه پروپیلینی 90*60،  توسط شرکت  های متقاضی (مناقصه گر) از روز یکشنبه مورخ بیست و یکم  لغایت بیست و هشتم  مهرماه سال جاری ساعت 18 از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود.

  مناقصه یاد شده در روز شنبه مورخ 11 آبان ماه سال جاری ساعت14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،  با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد،  در دفتر مرکزی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار می شود. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید