پیگیری یارانه گندم و جو از مدیر زراعت سازمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه با مدیر زراعت سازمان  خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور پیگیری یارانه بذور معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز جاسه ای با مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی برگزار نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید