کود اوره توزیع شده در شهرستان آبدانان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان آبدانان را مقدار 732 تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 732 تن کودشیمیایی از نوع اوره بین  کشاورزان شهرستان آبدانان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان آبدانان از شهرهای حوزه شرقی  استان ایلام بوده که دارای 4 کارگزار بوده که کود فوق از طریق  شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید