مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

تحویل 73 نمونه انواع کود به آزمایشگاه کنترل کیفی کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

طی هفته جاری تعداد 73 نمونه کود شامل سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم و دی آمونیوم فسفات ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از کد گذاری در قرنطینه کود تحویل آزمایشگاه کنترل کیفی کود این مرکز شد.بیشترین نمونه های کود ارسالی شده مربوط به استان های گیلان، قزوین، فارس و کرمان بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید