تامین کودپتاسه شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 1207 تن کود کشاورزی از نوع پتاسه در  شهرستان آستانه اشرفیه درسال زراعی گذشته استان گیلان خبر داد.

صالح محمدی با اعلام این مطلب افزود:کودهای فسفاته شامل سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازطریق9کارگزار توزیع تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان آستانه اشرفیه توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید