هماهنگی با دهستانها برای توزیع بهینه کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از هماهنگی با مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستانها برای توزیع بهینه کودهای پرمصرف موردنیاز کشاورزان در سطح استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: این امر می تواند در توزیع بهینه و متناسب با نیاز مناطق مختلف استان مازندران نقش موثری را ایفاد نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید