شرکت در جلسه کمیته فنی بذر استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه کمیته فنی بذر در محل سازمان جهاد کشاورزی استان البرز خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیر امور زراعت استان برگزار گردید موضوعاتی در خصوص تامین بذور گندم و جو مطرح گردید که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن اعلام آمادگی  جهت تأمین و تدارک کودهای مورد نیاز موضوع یارانه بذور گندم و جو را پیگیری نمود.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید