بازدید از کارگزاریهای فعال شهرستانهای فیروزکوه و دماوند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

به منظور بررسی وضعیت موجودی و پایش کودی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی روز سه شنبه 23مهرماه از کارگزاری های شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بازدید به عمل آمد . در این بازدیدها که توسط مسئول حراست و کارشناس کود بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان صورت پذیرفت ؛ موضوعاتی چون میزان جذب انواع کودها از ابتدای سال تا کنون ، موجودی فصل ، نیاز کودی تا پایان سال جاری ، وضعیت کودهای غیرتکلیفی ، وضعیت پایش و نظارت کودی مورد بررسی قرار گرفت ؛ و توصیه های لازم نیز به آنها ارائه شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید