پایش فروشگاه ها و مراکز عرضه کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از پایش فروشگاه ها و مراکز عرضه کود در سطح استان سمنان خبر داد:

مهندس افضلی با اعلام این خبرافزود:

این پایش درقالب بازدید گروه نظارت کودی استان بوده که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از اعضای آن به شمار می رود صورت می گیرد و با افراد متخلف بلافاصله با تنظیم صورت جلسه به مراجع دیصلاح معرفی خواهند شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید