برگزاری نشست با رئیس اداره مکانیزاسیون استان مازندران

.

نشست هماهنگی با حضور رئیس اداره و کارشناس مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در اتاق کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در ابتدای این نشست که با حضور معاونین اداری، مالی و بازرگانی و فنی و تولیدی  و مسئولان بازرگانی و مالی و کارشناس مسئول ماشین آلات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و مهندس پرویز موسی نژاد رئیس اداره توسعه مکانیزاسیون و فن آوری های نوین  و مهندس آذر  بهرام کارشناس توسعه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد. با اشاره به اهمیت توسعه مکانیزاسیون و نقش ماشین آلات و ادوات کشاورزی در افزایش تولیدات بخش کشاورزی مازندران افزود در راستای سیاستهای جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی در قالب فروش وکالتی در دستور کار شرکت قرار گرفته که در این زمینه استان مازندران براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و یاری و همراهی همکاران در بخش مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی درصدد است تا براساس سهمیه تعیین شده در این زمینه اقدام نمایید.در ادامه این نشست مهندس موسی نژاد رئیس اداره توسعه مکانیزاسیون و فن آوری های نوین سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان این که در بخش ماشین های کشاورزی مازندران نیاز اساسی به ماشین های مولد همچون تراکتور، کمباین ، تیلر ، ماشین های نشاء کار بیش از ماشین آلات دیگر احساس می شود افزود فروش ادوات کشاورزی همچون دنباله بند آنهم به صورت وکالتی به صورت بسیار سخت و دشوار و به تعداد محدود می باشد.وی اظهار امیدواری کرد که در صورت قرارداد شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی با شرکت های تولید کننده ماشین های کشاورزی مولد در استان مازندران این اداره آمادگی لازم را خواهد داشت تا کشاورزان حائز شرایط را برای خرید ماشین آلات کشاورزی به بانک  عامل معرفی نماید تا تماماً سهمیه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به سرعت جذب گردد.در ادامه معاونت فنی و تولیدی استان موظف گردید مکاتبات لازم را با مدیریت ماشین آلات کشاورزی دفتر مرکزی شرکت با هدف عقد قرارداد با شرکت های تولیدی ماشین های کشاورزی مولد انجام دهد تا بستر لازم برای فروش ماشین های کشاورزی از طریق وکالتی در استان مازندران مهیا گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید