رسیدگی حقوقی در دادگستری گیلان برای احقاق حقوق شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از رسیدگی حقوقی امور شرکت در جهت احقاق حق در دادگستری استان گیلان با حضور نماینده حقوقی ستاد آقای سرائی در استان گیلان خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید