روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گزارش داد؛

جلسه هماهنگی فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

.

در زمینه توزیع و فروش سایر بذور(بجز گندم و جو) و ماشین ها و ادوات دنباله بند کشاورزی با حضور مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان قم ( معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیران زراعت و باغبانی سازمان و شهرستان، کارشناسان مربوط و مسئولین مکانیزاسیون کشاورزی سازمان) در روز سه شنبه 96/10/26 در محل شرکت تشکیل  و موارد و زوایای مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در خصوص ماشین ها و ادوات کشاورزی ضمن معرفی سبد شرکت و محصولات تولیدکنندگان طرف قرارداد و ارائه لیست تولیدات آنها و کاتالوگ به شرکت کنندگان در جلسه، مقرر گردید متقاضیان مربوط جهت دریافت پیش فاکتور و اقدامات بعدی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معرفی گردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید