توسعه کشت مکانیزه در محمودآباد استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از توسعه کشت مکانیزه محصولات زراعی در این شهرستان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام مطلب افزود: در حال حاضر کودهای پرمصرف موردنیاز برای محصولات زراعی شهرستان محمودآباد توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید