تامین کود کشت کلزا در قائم شهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر از تامین کودهای پرمصرف موردنیاز برای توسعه کشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر 25 کارگزار توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان قائم شهر فعالیت دارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید