پرتقال و کیوی استان مازندران سالم است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مصون ماندن محصولات باغی کیوی و پرتقال استان مازندران از آفت مگس میوه مدیترانه ای در سال جاری و سالم بودن آنها خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه 99 درصد از مرکبات و پرتقال های تولیدی در استان مازندران در برابر آفت مگس میوه مدیترانه ای مصون مانده و سالم می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید