مازندران ، شاخص در ارتباط بین تحقیقات و ترویج کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس موسسه ترویج و آموزش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در نشست تخصصی ارزیابی طرح نظام نوین ترویج کشاورزی استان مازندران از استان مازندران به عنوان  استان شاخص در برقراری ارتباط عمیق و تاثیر گذار  بین تحقیقات و ترویج کشاورزی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

ارتباط بین تحقیقات و ترویج سبب انتقال مفاهیم کاربردی بخش کشاورزی به کشاورزان و فعالان این عرصه خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید