تأمین کود فسفاته شهرستان شیراز استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تهیه تدارک و توزیع میزان 223 تن کود شیمیایی فسفاته در شبکه کارگزاری فروش کود در شهرستان شیراز خبر داد .

وی افزود : این میزان کود از نوع سوپرفسفات تریپل در راستای حمایت از کشاورزان شهرستان شیراز در مهر ماه سال جاری تأمین و توزیع گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید