خرید امولسیفایر مورد نیاز روغن ولک از شرکتهای تولید داخل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تولید روغن ولک 80% ،مجتمع شیمیائی آبیک نسبت به خرید امولسیفایر مورد نیاز خود از طریق شرکت های تولید کننده داخلی اقدام نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید