گزارش نمونه برداری از محموله ٢٠٠تني كود سولفات پتاسيم استان هرمزگان

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاريخ ٩٨/٠٨/٠٦ از محموله ٢٠٠تني سولفات پتاسيم در انبار سازمانی شهرک توحید بندرعباس ، نمونه برداری و جهت آنالیز مربوطه ، به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید