پرداخت غرامت به زرشک کاران خسارت دیده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۸ هزار نفر از کشاورزان استان در تولید زرشک مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به شش هزار و ۱۵۳ هکتار از باغات زرشک استان تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفته است، افزود: امسال نزدیک به چهار هزار و ۱۰۰ هکتار از باغات استان بر اثر عوامل مختلف خسارت دیده و تاکنون نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان غرامت به زرشکاران پرداخت شده است.

محمد تقی آژنگ در انتها به تامین کود مورد نیاز زرشک کاران استان اشاره کرد و گفت : کود مورد نیاز زرشک کاران در زمان مناسب در تمامی کارگزاری مجاز موجود بوده و در اختیار این کشاورزان قرار داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید