موجودی برداری کودهای کشاورزی در سوادکوه شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از موجودی برداری کودهای کشاورزی در انبارهای کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان سوادکوه شمالی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند موجودی برداری کودهای کشاورزی براساس دستورالعمل اجرایی مصوب صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید