پیگیری حمل حداکثری کود اوره از پتروشیمی خراسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند پیگیری های لازم جهت حمل حداکثری کود اوره از پتروشیمی خراسان به میزان روزانه 1500 تن به استانهای تحت پوشش این مدیریت، با پیمانکار حمل و همچنین مسئولین باربری، انجام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید