اهمیت توسعه کشت سبزی و صیفی در شالیزارها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت توسعه کشت سبزی و صیفی در شالیزارها بعنوان کشت دوم محصولات کشاورزی در استان گیلان خبر داد.

محمدی با بیان اینکه اهدافی شامل؛الف) تولید محصول سالم با توجه به وضعیت نامطلوب کشت سبزی و صیفی در حاشیه‌ شهرهای بزرگ. ب) پر کردن خلا تولید محصولات سبزی و جالیز در زمستان. ج) استفاده از آب سبز.  د) کمک به معیشت روستاییان خرد، برای این مهم قابل بررسی و دسترسی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید