نمونه برداری از کود های وارده به انبارهای سازمانی استان فارس در مهر ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در مهر ماه سال جاری اقدام به تهیه  34 مورد نمونه کود های وارده به انبار های سازمانی شرکت جهت ارسال به  آزمایشگاه مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی نموده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید