تامین کود فسفات آمونیوم

عرصه بازرگانی کود فسفات دی آمونیوم در سطح ملی به شایستگی صورت گرفته است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی ، مدیر  شرکت  با  بیان  مطلب  گفت :دی آمونیوم فسفات یکی از اعضای خانواده نمک های فسفات آمونیوم محلول در آب می باشد.دی آمونیوم فسفاته از واکنش آمونیاک با اسید فسفریک حاصل می شود. فسفر دومین عنصر موجود در خاک می باشد و از ضروری ترین عناصر غذایی برای رشد گیاهان است. به منظور تعیین مقدار مصرف دقیق این کود، مراجعه به نتایج تجزیه خاک و آب مزرعه ضروری است. هزار جریبی  تصریح کرد: نیتروژن موجود در این کود با تاثیر روی گیاه حاصلخیزی آن را ارتقا می بخشد و با ماندگاری بالا در خاک ،جذب تدریجی ،باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک، سبز نگه داشتن یکنواخت و کامل شدن و رسیدن محصولات می شود. در سال جاری عرصه بازرگانی کود فسفات دی آمونیوم در سطح ملی به شایستگی صورت گرفته است به این جهت سیاست های مدنظر و اقدامات ذیل مزید برعلت بوده که خلاصه ای از آن به شرح ذیل آمده است:

1-تخلیه سریع کامیونها به منظور انگیزه بیشتر جهت حمل مجدد کود به استان؛

2- تخلیه کود فله و کیسه گیری و همچنین توزیع در مقطع تقویم زراعی کاشت محصولات بهاره، تابستانه و ..

3- رفع فوری کود در مناطق پرمصرف؛

4- حرکت در راستای تولید حداکثری و توجه جدی به مسایل فنی و زراعی؛

5- برآورده شدن نیاز به موقع گیاه؛

6- جلب رضایت مندی و توجه جدی به توقعات کشاورزان.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید