برداشت لوبیا از مزارع قیروکارزین استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین:

از برداشت لوبیا از سطح قریب به 700 هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد .

ناظمی افزود : کود های پرمصرف مورد نیاز این محصول توسط شبکه کارگزاری فروش نهاده های کشاورزی در شهرستان قیروکارزین  تأمین گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید