مناقصه جذب پیمانکار حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت : از ابتدای سال تا کنون چهار نوبت مناقصه در خصوص جذب شرکت پیمانکار حمل و نقل درون استانی برگزار گردیده است شایان ذکر است که در این مناقصه که از طریق سامانه تدارکات دولت (setadiran.ir) انجام شده است ، تعداد دو شرکت مجاز با طی مراحل قانونی و ثبت در سیستم اعلام حضور نموده اند

وی در ادامه بیان کرد : تمامی مراحل بر اساس اصول قانونی و توسط همکاران کمیسیون معاملات شرکت صورت گرفت و در نهایت مناقصه منتج به جذب پیمانکار برای مدت یک سال کامل شمسی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید